เครื่องวิเคราะห์คุณภาพน้ำบีโอดี/ซีโอดีออนไลน์แบบใช้รังสียูวี
<รุ่น BOD-U01>

BOD/COD UV analyzer's external panel

External Panel

BOD/COD UV Analyzer internal panel

Internal Panel

BOD/COD UV Online Analyzer Software UI

Software UI

ความเป็นมาและบทนำ
 • ในปีพ.ศ. 2551 กระทรวงอุตสาหกรรมประกาศกำหนดข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมระบุว่าโรงงานที่ปล่อยน้ำเสียมากกว่า 500 ลบ.ม. / วันต้องใช้ระบบการติดตามตรวจสอบแบบออนไลน์เพื่อรายงานปริมาณ บีโอดี, ซีโอดี, การใช้กำลังไฟฟ้าต่อชั่วโมงและอัตราการไหลต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม (DIW)
 • อย่างไรก็ตามในขณะนั้นมีเพียงเครื่องวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ซีโอดี/ บีโอดี ที่นำเข้ามาเท่านั้นและราคายากที่จะเข้าถึงได้
 • เพื่อที่จะทำให้ข้อบังคับสามารถนำมาปฎิบัติใช้งานได้จริง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้มอบหมายให้ บริษัท โกลบอลสตาร์เทคโนโลยี จำกัด ในการพัฒนาระบบวิเคราะห์ ซีโอดี/บีโอดี ของไทยด้วยวิธีการไตเตรททางเคมี หลังจากพัฒนาเครื่องวิเคราะห์น้ำด้วยวิธีทางเคมีแล้วเสร็จและได้วางขายจริงแล้ว เครื่องวิเคราะห์คุณภาพน้ำ บีโอดี/ซีโอดี แบบใช้รังสียูวีก็ถูกพัฒนาขึ้นหลังจากนั้น คลิกที่ข้อตกลงกับกรมโรงงาน เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
วิธีการวิเคราะห์

BOD/COD UV Online Analyzer's cell

UV Measuring Cell

วิธีการวิเคราะห์อาศัยหลักการดูดซับของแสงยูวีที่มีความยาวคลื่น 254 นาโนเมตรซึ่งช่วงความยาวคลื่นนี้ สารประกอบอินทรีย์ชีวภาพจะดูดซับได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยแสงยูวีจะถูกส่งผ่านตัวอย่างน้ำในหลอดแก้วใส การดูดกลืนแสงจะสัมพันธ์กับค่า บีโอดี5 และ ซีโอดี ที่แท้จริงของตัวอย่างน้ำนั้น (จากห้องทดลองที่ได้รับการรับรอง) โดยหาความสัมพันธ์ใช้วิธีการถดถอยเชิงเส้น หลังจากที่ได้correlation แล้วสามารถใช้การแปลงค่าการดูดกลืนแสงจากตัวอย่างของน้ำมาเป็นค่า บีโอดี และ ซีโอดี ได้

จุดเด่นเครื่องวิเคราะห์คุณภาพน้ำบีโอดี/ซีโอดีออนไลน์แบบใช้รังสียูวี

BOD/COD UV Online Analyzer Overview

 • วิเคราะห์ค่า บีโอดี และ ซีโอดี โดยใช้การดูดกลืนแสงความยาวคลื่นUV มาตรฐาน 254nm  และชดเชยด้วยการดูดกลืนแสงที่มองเห็นได้ โดยใช้correlationกับการวัดในห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรอง
 • การชดเชยอัตโนมัติสำหรับน้ำตัวอย่างที่มีความขุ่นเล็กน้อย (ของแข็งแขวนลอย) โดยใช้แสงที่มองเห็นได้
 • ฟังก์ชั่นการcallibrateอัตโนมัติโดยใช้น้ำ RO เป็นตัวอย่างเปล่า
 • ปั๊มตัวอย่างน้ำขึ้นจากบ่อตัวอย่างโดยใช้เครื่องperistaltic pump ที่มีแรงดูดประมาณ 1 บาร์
 • ทำความสะอาดด้วยตนเองอัตโนมัติสำหรับหลอดแก้วในเซลล์วัดแสงด้วยโซลูชันการทำความสะอาดเป็นพิเศษ
 • ง่ายต่อการติดตั้งและบำรุงรักษาไม่มีเซลล์วัดระดับน้ำใต้ดิน (ไม่มีสาหร่ายและสารปนเปื้อนอื่น ๆ เนื่องจากเซลล์วัดที่จมอยู่ใต้น้ำ)
 • สนับสนุนการถ่ายโอนข้อมูลไปยังกรมโรงงานอุตสาหกรรม (OPMSClient) และ เซิฟเวอร์ของบริษัท โกลบอลสตาร์เทคโนโลยี จำกัด
จุดเด่นด้านอื่นๆ

จุดเด่นทางด้านฮาร์ดแวร์

 • มาตรฐาน CE / IEC สำหรับมาตรฐานความปลอดภัยและมาตรฐานสายไฟ
 • รีสตาร์ทด้วยตัวเองหลังจากไฟฟ้าขัดข้อง
 • มีช่องต่อสัญญาณเตือนภายนอกพร้อมที่จะเชื่อมต่อกับระบบเตือนภัยใด ๆ เพื่อเตือนผู้ดำเนินการหรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสำหรับเหตุการณ์ที่ผิดปกติ
 • ระบบป้องกันฟ้าฝ่าและไฟกระชาก

จุดเด่นของระบบ

 • ต้องการการถ่ายโอนข้อมูลการสื่อสารต่ำ (โดยปกติจะน้อยกว่า 10 K ไบต์ต่อวัน)
 • สนับสนุนการสื่อสารออนไลน์เช่นโมเด็ม ADSL สายโทรศัพท์, การ์ดอินเทอร์เน็ต 3G / 4G หรือสาย Internet LAN
สเปคเครื่อง
 • วิธีการวิเคราะห์: การดูดกลืนแสง UV (ความยาวคลื่น 254 นาโนเมตร) และชดเชยด้วยแสงที่มองเห็นได้
 • การวัด: ช่วง บีโอดี 0-40 มิลลิกรัมต่อลิตร (ช่วงปกติสามารถปรับได้ตามความต้องการของลูกค้า) ซีโอดี จะเปลี่ยนจาก บีโอดี ซึ่งคำนวณจากความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลจากห้องปฏิบัติการเคมีหรือ historical correlation.
 • ความถูกต้อง: ± 10% ของช่วงการวัด (ผ่านการcallibrateแล้ว)
 • ระบบสื่อสารที่รองรับ: RS485 Modbus Protocal, Ethernet,USB, Analog input 4-20 mA
 • ระบบปฎิบัติการ: Windows 32 bits OS
 • หน้าจอ: 10.5" LCD Touch screen
 • น้ำยาทำความสะอาด: GST Solution#2
 • ระบบไฟ: 220 VAC 50/60Hz
ขนาดเครื่อง

BOD/COD UV Online Analyzer dimension