เราเป็นผู้สร้างเครื่องจักร เราสามารถออกแบบเครื่องตามความต้องการของคุณหรือสร้างขึ้นจากแนวคิดการออกแบบที่คุณให้ เรามีทีมสนับสนุนทางเทคนิคเต็มรูปแบบซึ่งเป็นวิศวกรออกแบบเครื่องกล, วิศวกรซอฟต์แวร์, วิศวกรไฟฟ้าและวิศวกรโครงการ นอกจากนี้ในบางโครงการ เรายังมีความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐบาลเช่น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรมโรงงานอุตสาหกรรมสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และอื่น ๆ เครื่องที่เราออกแบบและสร้างขึ้นนั้นอยู่ใน อุตสาหกรรมประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมอาหาร และอื่น ๆ ตัวอย่างผลงานของเราจัดแสดงในรูปด้านล่างต่อไปนี้

เครื่องวางตะกั่วบัดกรี

เครื่องตรวจสอบฮาร์ดดิสก์

เครื่องขนย้ายคาสเสทของฮาร์ดดิสก์

ระบบตรวจสอบฮาร์ดดิสก์

เครื่องเชื่อมอัตโนมัติกสำหรับท่อขนาดใหญ่

Solar Cell Conductive Grid Printer

ระบบสายพานแสตนเลสลำเลียงบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่ม